چای ساز شیشه ای راک3060 RAK-TM

3060TEA MAKER RAK-TM

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آشپزخانه

قیمت:   2,200,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
چای ساز دو قلو استیل شیشه ای راک RAK-TM ،قابلیت گرم نگه داشتن صفحه کنترل دیجیتالپایه چرخان کتری و قوریدارای کتری و قوری استیل

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
519,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000 - 1,010,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
337,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 401,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
519,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
519,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 - 1,201,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 - 1,410,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
600,000 - 801,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
برق لامع - نمایندگی فردوسی (شعبه ریتس)
حداقل سفارش  1 دستگاه
600,000 - 810,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
900,000 - 1,201,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 501,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
519,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
80,000 - 1,401,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 13,011,000 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 701,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
798,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 150,100,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
3,569,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
18,179,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,045,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,379,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,283,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,317,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,283,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,307,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,891,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,518,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
11,613,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,232,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,843,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,785,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
17,969,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,296,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
11,827,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...