چای ساز شیشه ای راک3060 RAK-TM

3060TEA MAKER RAK-TM

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آشپزخانه

قیمت:   1,664,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
چای ساز دو قلو استیل شیشه ای راک RAK-TM ،قابلیت گرم نگه داشتن صفحه کنترل دیجیتالپایه چرخان کتری و قوریدارای کتری و قوری استیل

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
489,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000 - 900,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
85,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
295,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
برق لامع - نمایندگی فردوسی (شعبه ریتس)
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 500,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 - 20,010,000 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
583,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,000,000 - 8,000,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
549,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,000,000 - 55,000,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
295,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000 - 1,000,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 1,301,000 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
125,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
900,000 - 1,300,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
85,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000 - 700,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 8,000,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 700,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,034,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,163,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,664,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,230,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
17,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,880,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,790,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
16,779,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,113,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
964,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,170,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,204,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,988,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,679,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,524,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,104,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...