چای ساز دو قلو استیل مشکی راک RAK-TM3060S

TEA MAKER RAK-TM3060S

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آشپزخانه

قیمت:   2,450,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
چای ساز دو قلو استیل مشکی راک RAK-TM3040S ،قابلیت گرم نگه داشتنصفحه کنترل دیجیتال پایه چرخان کتری و قوریدارای کتری و قوری استیل

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
519,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 - 1,010,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 - 1,201,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 - 1,100,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
600,000 - 810,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
600,000 - 801,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 - 1,010,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,000,000 - 55,010,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 8,010,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
519,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,000,000 - 130,100,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
519,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 - 20,110,000 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
337,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 130,110 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
برق لامع - نمایندگی فردوسی (شعبه ریتس)
حداقل سفارش  1 دستگاه
350,000 - 450,110 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
600,000 - 810,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 1,510,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,780,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,610,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,745,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,520,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
16,650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,520,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,555,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
19,580,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,365,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,320,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,190,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,610,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,390,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
19,370,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,420,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,440,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...