پی ال سی 36 ورودی 24 خروجی شینجه XC3-60R-E

XC3-60R-E

دسته بندی محصول:  پی ال سی (PLC)

قیمت:   13,200,000 - 14,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین ،   چک
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پی ال سی 36 ورودی 24 خروجی رله‌ای PNP

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,550,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,450,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,950,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,650,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
880,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
750,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,150,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
350,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,550,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,100,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,150,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,450,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
590,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
350,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,100,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
450,000 تومان
پویا صنعت ماهر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
475,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,299,000 - 2,420,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,935,000 - 7,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,899,000 - 7,040,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,755,000 - 2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,935,000 - 7,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,350,000 - 5,632,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
11,000,000 - 11,616,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000 - 422,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
13,125,000 - 13,816,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,645,000 - 4,890,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,250,000 - 2,368,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,200,000 - 1,267,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
969,000 - 1,020,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
877,000 - 923,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
726,000 - 765,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,278,000 - 1,346,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
777,000 - 818,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
11,000,000 - 11,616,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
777,000 - 818,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...