پی.ال.سی دلتا PLC DVP-SA2

دسته بندی محصول:  پی ال سی (PLC)

توقف تولید و فروش

پی.ال.سی دلتا PLC DVP-SA2 جمع و جور و کنترل حرکت 4 نقطه از خروجی پالس با سرعت بالا 2 نقطه 10KHz 2 نقطه 100KHz و پشتیبانی از 2 محور خطی و قوس دار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
750,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
2,100,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
450,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
1,450,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
8,600,000 - 9,000,000 تومان
پیشرو تدبیر آراد
حداقل سفارش  1 قطعه
2,550,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
1,550,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
1,450,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
1,350,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
2,550,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
1,150,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
1,650,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
13,200,000 - 14,000,000 تومان
پیشرو تدبیر آراد
حداقل سفارش  1 قطعه
2,100,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
2,100,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
880,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000 تومان
پویا صنعت ماهر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...