پیپت سرولوژی یکبار مصرف SPL

دسته بندی محصول:  پیپت

توقف تولید و فروش

پیپت سرولوژی یکبار مصرف SPL ساخت کشور کره در سایزهای مختلف 1و2و5و10و 25 سی سیارائه ت.سط گروه نوآوران تکنولوژی زیستی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
8,000,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 بسته
10,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
4,000,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 11,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...