پوکه مخلوط لیکا (leca)

دسته بندی محصول:  سایر مصالح بنایی

توقف تولید و فروش

پوکه مخلوط لیکا (leca) جهت شیب بندی کف ساختمان و بام وزن حجمی سبک عایق صوتی بتن سبک عالی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 لیتر
20,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
20,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
7,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 لیتر
180,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 لیتر
110,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 لیتر
180,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
60,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
50,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 لیتر
25,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
180,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 لیتر
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 لیتر
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 لیتر
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
20,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
180,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  6 لیتر
550,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  5 لیتر
180,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 لیتر
90,000 تومان
فناوری های نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  800 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1500 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1100 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1500 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1600 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 لیتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  750 لیتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...