پوشش نهایی اپوکسی فلور سیکا 261

دسته بندی محصول:  سایر کفپوش ها

توقف تولید و فروش

پوشش نهایی اپوکسی فلور سیکا 261 , یک رزین اپوکسی دو جزئی با قابلیت خود ترازی و آب بندی که به عنوان پوشش محافظ نهایی در بسیاری از سیستم های کفپوش مورد استفاده قرار می گیرد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 - 235,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  10 عدد
210,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
190,000 - 230,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 220,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
190,000 - 230,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 360,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
95,000 - 350,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 عدد
45,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 - 350,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 عدد
55,000 - 225,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ار.اس.پی
حداقل سفارش  1 عدد
125,000 - 340,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
210,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
75,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 عدد
7,500 - 8,500 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...