پنل خورشیدی 150 وات یینگلی سولار

Yingli Solar Panel 150w

دسته بندی محصول:  سیستم های انرژی خورشیدی

توقف تولید و فروش

پنل خورشیدی 150 وات یینگلی سولارپلی کریستال 5 سال گارانتی تعویض و 25 سال گارانتی عملکرد شرکت اروین سولار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آسیا اتیس توس
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
1,350,000 تومان
حداقل سفارش  1
9,700,000 تومان
حداقل سفارش  1
800,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,400,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...