پمپ پیستون رادیال رکسروت (Rexroth)

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   25,000,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پمپ پیستون رادیال رکسروت (Rexroth) ، پمپ پیستونی رادیال رکسروت از 0.5 لیتر تا 20 لیتر با فشار کاری 700 بار ارائه توسط شرکت سپهر هیدرولیک آسیا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
9,936,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
13,260,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
12,780,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
37,720,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
36,990,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
14,870,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
91,460,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
155,040,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
34,380,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
10,610,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
12,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
34,440,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
20,599,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
43,968,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
64,680,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,500,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
90,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...