پمپ پیستونی فشار قوی رکسروت a2fo250

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   90,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کپمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت a2fo250 با حداکثر فشار کاری 350 بار و دبی 250 سی سی بر دور

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
13,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
21,888,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
21,072,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,582,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
38,470,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,396,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
35,568,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,060,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,084,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,088,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
28,692,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
31,660,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,456,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,724,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,780,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
80,484,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
75,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
110,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,500,000 - 6,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...