پمپ پره ای فشار قوی ولجان (veljan)

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   2,000,000 - 15,000,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پمپ پره ای فشار قوی ولجان (veljan) ،پمپ پره ای ولجان با فشار کاری 270 بار در تیپها و دبی های مختلف ارائه توسط شرکت سپهر هیدرولیک آسیا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
7,824,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
23,988,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
26,295,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1 قطعه
9,017,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
25,452,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
46,068,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
21,153,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
14,825,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
89,610,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
83,952,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
8,949,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
19,605,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
12,030,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
20,484,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
38,892,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000,000 - 90,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 - 7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
4,500,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...