پمپ پره ای فشار قوی ولجان (veljan)

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   20,000,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پمپ پره ای فشار قوی ولجان (veljan) ،پمپ پره ای ولجان با فشار کاری 270 بار در تیپها و دبی های مختلف ارائه توسط شرکت سپهر هیدرولیک آسیا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
9,348,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
7,797,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
33,696,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
26,747,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
18,960,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
30,828,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
286,992,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
59,592,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
38,724,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
17,255,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
7,209,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
42,827,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
10,920,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
6,480,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
11,540,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
41,652,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
90,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...