پمپ پره ای فشار قوی ولجان (veljan)

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   2,000,000 - 15,000,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پمپ پره ای فشار قوی ولجان (veljan) ،پمپ پره ای ولجان با فشار کاری 270 بار در تیپها و دبی های مختلف ارائه توسط شرکت سپهر هیدرولیک آسیا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
9,413,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
17,124,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
24,464,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
9,808,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
19,147,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
2,378,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
52,024,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
32,210,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
29,965,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
23,793,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
28,968,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
7,260,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
25,597,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
37,772,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,500,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 - 6,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
700,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 - 45,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...