پمپ هیدرولیک کارتریجی (پره ای یا تیغه ای) دبی متغیر

Vane pump variable displacement

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

تأمین کننده و تعمیر کننده انواع پمپ های کارتریجی (پره ای یا تیغه ای) دبی متغیر- VHR شرکت صنایع مکاترونیک ایران


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
34,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
47,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
51,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
7,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
45,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
84,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
6,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
196,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
21,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
41,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
67,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
290,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
258,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
54,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
86,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
70,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...