پمپ هیدرولیک کارتریجی (پره ای یا تیغه ای) دبی ثابت دوبل

Vane pump fixed displacement-double

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

تأمین کننده و تعمیر کننده انواع پمپ های کارتریجی (پره ای یا تیغه ای) دبی ثابت دوبل تا 175 و 250 بار شرکت صنایع مکاترونیک ایران


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
155,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
30,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
104,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
80,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
56,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
922,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
34,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
219,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
67,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
47,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
86,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
89,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
51,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
39,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
48,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
204,700,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 - 350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...