پمپ هیدرولیک کارتریجی (پره ای یا تیغه ای) دبی ثابت دوبل

Vane pump fixed displacement-double

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

تأمین کننده و تعمیر کننده انواع پمپ های کارتریجی (پره ای یا تیغه ای) دبی ثابت دوبل تا 175 و 250 بار شرکت صنایع مکاترونیک ایران


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
67,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
85,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
53,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
71,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
565,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
477,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
159,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
48,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
76,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
37,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
45,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
104,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
68,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
66,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
126,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
330,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
79,800,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...