پمپ هیدرولیک کارتریجی (پره ای یا تیغه ای) دبی ثابت تک

Vane pump fixed displacement-singel

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

تأمین کننده و تعمیر کننده انواع پمپ های کارتریجی (پره ای یا تیغه ای) دبی ثابت تک تا 175 و 250 بار شرکت صنایع مکاترونیک ایران


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
36,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
92,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
89,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
17,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
113,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
33,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
180,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
65,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
48,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
248,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
43,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
44,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
88,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
236,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
179,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
45,900,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 - 350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...