پمپ هیدرولیک کارتریجی (پره ای یا تیغه ای) دبی ثابت تک

Vane pump fixed displacement-singel

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

تأمین کننده و تعمیر کننده انواع پمپ های کارتریجی (پره ای یا تیغه ای) دبی ثابت تک تا 175 و 250 بار شرکت صنایع مکاترونیک ایران


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
35,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
286,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
327,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
109,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
19,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
35,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
176,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
28,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
57,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
924,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
121,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
26,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
30,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
664,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
21,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
128,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
234,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
38,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...