پمپ هیدرولیک پیستونی دبی متغیر

Variable Hydraulic Piston Pump-Axial

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

تأمین کننده انواع پمپ های پیستونی دبی متغیر آکسیال تعمیر کننده انواع پمپ های پیستونی شرکت صنایع مکاترنیک ایران


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
34,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
65,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  3
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
137,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
108,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
94,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
34,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
35,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
154,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
132,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
150,000,000 - 350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...