پمپ هیدرولیک دنده ای پوسته چدنی بوشی

Gear pump cast iron shell-2

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ دنده ای پوسته چدنی بوشی GP 215 - GP 230-GP 250-GP 265 تأمین کننده و تعمیر کننده انواع پمپ های دنده ای رولبرینگی صنایع مکاترونیک ایران

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
28,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
120,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
195,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
159,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
55,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
40,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
54,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
87,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
81,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
578,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
39,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
122,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
99,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
21,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
24,800,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...