پمپ هیدرولیک دنده ای پوسته آلومینیومی 6 تا 45 لیتری

Gear pump aluminum shell 6-45 lit

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ دنده ای پوسته آلومینیومی 6 تا 45 لیتری - 500 تا 3500 دور در دقیقه - فشار 250 بار تأمین کننده و تعمیر کننده انواع پمپ های دنده ای صنایع مکاترونیک ایران

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
149,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
32,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
141,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
36,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
179,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
66,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
16,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
311,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
139,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
37,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
38,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
70,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
164,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
156,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
485,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...