پمپ هیدرولیک دنده ای پوسته آلومینیومی 1/5 تا 12 لیتری

Gear pump aluminum shell

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ دنده ای پوسته آلومینیومی 1/5 لیتری، 2 لیتری،3 لیتری،4 لیتری،5 لیتری،6 لیتری ،7 لیتری تا 12 لیتری 600 تا 6000 دور در دقیقه تأمین کننده و تعمیر کننده انواع پمپ های دنده ای صنایع مکاترونیک ایران

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
62,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
327,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
28,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
196,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
93,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
251,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
57,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
29,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
72,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
76,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
116,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
247,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
129,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
52,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
118,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
31,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
47,300,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...