پمپ هیدرولیک تیغه ای پره ای (Vane Pump)

Vane Pump

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ تیغه ای پره ای (Vane Pump) ، تأمین کننده انواع پمپ های تیغه ای ( پره ای ) صنایع مکاترونیک ایران


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
36,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
98,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
124,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
47,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
318,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
37,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
88,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
411,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
134,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
64,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
140,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
150,000,000 - 350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...