پمپ هیدرولیک تیغه ای پره ای (Vane Pump)

Vane Pump

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ تیغه ای پره ای (Vane Pump) ، تأمین کننده انواع پمپ های تیغه ای ( پره ای ) صنایع مکاترونیک ایران


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
44,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
81,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
98,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
304,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
734,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
103,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
194,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
33,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
315,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
157,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
145,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
60,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
150,000,000 - 350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...