پمپ هیدرولیک تیبا AMG

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ هیدرولیک تیبا AMG (Car Power Steering Pumps ASSY) - مناسب خودروی تیبا -مبدل توان مکانیکی به توان هیدرولیکی - سنجش میزان فشار و جریان مورد نیاز در مدار


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,240,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
65,640,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,785,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,249,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,300,000 - 7,800,000 تومان
چین لودر
حداقل سفارش  1 عدد
7,672,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,492,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
73,879,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,599,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
65,350,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,317,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
59,940,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
2,920,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,220,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
46,728,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
5,500 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
13,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
2,900 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
22,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
9,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...