پمپ دنده ای 5 لیتر روکت

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   2,200,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پمپ دنده ای 5 لیتر روکت اسپانیا با دور 1500 دور و با فشار کاری 200 بار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,120,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
73,992,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
98,790,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
21,684,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
23,730,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
22,788,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,300,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
42,444,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,570,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,249,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,688,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
22,272,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
11,604,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,432,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
21,865,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
128,268,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
53,482,900 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
75,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
90,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...