پمپ دنده ای 3 لیتر روکت

roquet gear pump

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ دنده ای 3 لیتر روکت اسپانیا با فشار کاری 200 بار


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
29,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
243,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
449,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
27,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
21,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
182,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
218,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
19,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
123,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
151,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
34,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
42,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
685,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
78,200,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...