پمپ دنده ای 27 لیتر روکت

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ دنده ای تیپ دو 27 لیتر روکت اسپانیا با دور 1500 دور و با فشار کاری 200 بار و فشار لحظه ای 250 بار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
184,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
123,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
27,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
144,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
61,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
74,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
49,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
73,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
28,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
41,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
94,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
562,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
29,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
74,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
107,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
61,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
271,900,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...