پمپ بتن هوایی 21 متری جک ایکس شویینگ آمریکایی

21-meter Jack X-Shaving American air concrete pump

دسته بندی محصول:  پمپ بتن

قیمت:   1,900,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پمپ بتن دکل 21 متری جک ایکس ، شویینگ، مدل 1991، سیستم ساطوری، پیتیو بزرگ، کنترل فابریک، رنگ دکل فابریک، سوار بر ماشین لیلان، مدل 1353،کارت پمپ ، سیلندر180، پمپ بتن دکل 21 متری شویینگ آمریکا سوار ماشین

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
3,500,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
1,800,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
2,700,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
3,500,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
11,000,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000,000 تومان
ساغر گستر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
5,900,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,300,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...