پمپ آب گریز از مرکز (سانتریفیوژ) آزاد البرز

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   465,000 - 1,030,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
پمپ آب گریز از مرکز (سانتریفیوژ) آزاد البرز 1450 پمپ های تک قابل کوپل با کوپلینگ جهت تامین آب مصرفی شهری، صنعتی، کشاورزی،مسکونی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
8,249,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
54,409,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
43,670,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
5,330,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
37,812,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
20,880,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
94,896,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
17,967,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
10,893,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
41,369,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
10,520,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
21,820,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
6,215,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...