پمپ آب سیرکولاتور سه فاز PD40 آزاد البرز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ آب سیرکولاتور سه فاز PD40 آزاد البرز الکترو پمپ کوپله شده با کوپلینگ و واسطه جهت به گردش درآوردن آب گرم یا سرد در تاسیسات، سیستمهای حرارت مرکزی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
73,332,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 قطعه
30,270,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
17,481,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
16,034,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
10,655,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
24,168,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
8,090,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
4,740,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
94,208,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
17,832,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
10,332,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
26,136,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
185,613,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
8,915,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
65,280,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
18,612,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
36,000,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
465,000 - 1,030,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...