پمپ آب سیرکولاتور تکفاز 2.1/2 S45 آزاد البرز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ آب سیرکولاتور تکفاز 2.1/2 S45 آزاد البرز که وظیفه سیرکوله کردن آب در حلقه سیستم لوله کشی را داراست، قادر به پمپاژ کردن آب تا دمای 130 درجه سانتیگراد می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
52,740,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
12,288,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
100,390,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
60,104,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
21,710,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
11,540,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
53,352,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
13,644,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
59,178,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
14,040,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
21,612,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
20,543,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
13,536,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
18,340,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
49,740,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
2,300,000 - 2,800,000 تومان
چین لودر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
465,000 - 1,030,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...