پلی آمید 66، الیاف دار بیرنگ KOPLAمحصول کره

دسته بندی محصول:  پلی آمید

توقف تولید و فروش

پلی آمید 66، الیاف دار بیرنگ KOPLAمحصول کره

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
900,000 - 2,000,000 تومان
پیشگام فناوران آرکا
حداقل سفارش  50
110,000 - 120,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25
50,000 - 70,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
40,000 - 60,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
60,000 - 80,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
50,000 - 100,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
40,000 - 60,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25
50,000 - 80,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
60,000 - 95,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25
40,000 - 70,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
60,000 - 80,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
75,000 - 110,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
40,000 - 65,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
60,000 - 80,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25
65,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
60,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1
75,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
50,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  25
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  25
35,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
80,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...