پروفیل شیار دار لوور آلومینیومی 25×95

دسته بندی محصول:  پوشش سقف

توقف تولید و فروش

پروفیل شیار دار لوور آلومینیومی 25×95 پروفیل لوور آلومینیومی 25×95 پروفیل شیار دار جهت استفاده در سقف کاذب با رنگ پودری الکترواستاتیک


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  200 متر
250,000 - 400,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
کاراناب گستر - (کارانا )
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
مکان آرا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
نماسازان امروز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
مکان آرا
حداقل سفارش  100 متر
120,000 - 150,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
مکان آرا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آبراک طرح
حداقل سفارش  200 متر
320,000 - 350,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  112 متر
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آبراک طرح
حداقل سفارش  112 متر
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  100 متر
800,000 - 1,200,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  112 متر
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
معماری و دکوراسیون داخلی نوژا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آبراک طرح
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آسمانه پارس
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آسمانه پارس
حداقل سفارش  112 متر
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
110,000 - 160,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  50 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...