پروفیل آلومینیوم توری پلیسه مگنتی

alominiom insect screen pleated 6063 iralco

دسته بندی محصول:  پروفیل آلومینیوم

توقف تولید و فروش

تمامی مقاطع آلومینیوم توری پلیسه اعم از توری پلیسه مگنتی دبل فریم و توری پلیسه ساده در رنگ بندی ها و طرح ها مختلف با بیلت استاندارد 6063 ایرالکو و ضخامت کم و سبک وزن

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی پروفیل آلومینیوم سپیدور


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...