پرشرسوئیچ دژنکتورگازی پارس سوئیچ 24کیلوولت

Pre ssure switch

دسته بندی محصول:  تجهیزات توزیع برق

قیمت:   4,500,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
پرشر سوئیچ دژنکتور گازی جهت جلوگیری از نشت گاز دژنکتورمورد استفاده قرار میگیرداگر گاز دژنکتورنشتی داشته باشه با فرمان قطع دژنکتور را از مدارخارج میکنه . پرشر سوئیچ ها نوعی سوئیچ کنترل فشار هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
525,000 تومان
پیشرو تدبیر آراد
حداقل سفارش  1 عدد
15,800,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
17,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
12,200,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
9,600,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,800,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
17,712,500 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
3,856,000 - 4,597,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
5,450,000 - 5,950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
5,850,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
79,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
85,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
650,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
27,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
85,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
55,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...