پرشرسوئیچ دژنکتورگازی پارس سوئیچ 24کیلوولت

Pre ssure switch

دسته بندی محصول:  تجهیزات توزیع برق

قیمت:   5,500,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
پرشر سوئیچ دژنکتور گازی جهت جلوگیری از نشت گاز دژنکتورمورد استفاده قرار میگیرداگر گاز دژنکتورنشتی داشته باشه با فرمان قطع دژنکتور را از مدارخارج میکنه . پرشر سوئیچ ها نوعی سوئیچ کنترل فشار هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
4,500,000 - 8,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
18,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 8,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
2,550,000 - 5,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
18,800,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
12,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 - 2,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
18,912,500 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
2,800,000 - 4,800,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
7,500,000 - 9,800,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
2,550,000 - 6,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
487,000 تومان
پیشرو تدبیر آراد
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 - 2,200,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
3,956,000 - 5,597,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
3,500,000 - 5,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
5,850,000 - 6,950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
11,900,000 تومان
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
65,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,600,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
85,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
17,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
750,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
85,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...