پارالل بار فیزیوتراپی

Parallel bars of physiotherapy

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

قیمت:   3,800,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پارالل بار وسیله ای است برای باز آموزی راه رفتن و حرکات در بیمارانی که دچار ناتوانی حرکتی یا ضعف در اندام تحتانی شده اند استفاده می شود


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
276,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
148,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
645,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
293,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
1,400,000 - 2,500,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
869,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
636,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
375,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
766,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
206,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
2,061,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
646,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 - 2,200,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 عدد
126,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
114,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
479,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
129,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
167,000 تومان
هما ویژن طب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
18,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
13,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,500,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...