ولو خروجی -ورودی هوک (HOKE) مدل 7115G4Y

دسته بندی محصول:  شیر فلکه توپی

توقف تولید و فروش

این ولو برای باز و بسته کردن سریع جریان به صورت دستی مورد استفاده قرارمیگیرد.طراحی دریچه این ولو به صورت FLOATING BALL است برای اطمینان از عدم نشتی واطمینان ازطول عمراجزای داخلی این ولو قابل تعویض است


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 قطعه
11,000 - 5,880,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 70,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
7,000 - 680,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
310,000 - 490,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 قطعه
11,000 - 820,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
400,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
11,000 - 650,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
19,000 - 990,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه پایدار بخار
حداقل سفارش  1 قطعه
59,000,000 - 85,000,000 تومان
تدبیر صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 قطعه
21,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
11,000 - 690,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...