ورق فایبر سمنت برد Hekimboard

دسته بندی محصول:  سیمان

توقف تولید و فروش

ورق فایبر سمنت برد فروش ورق فایبر سمنت برد Hekimboard ترکیه با ضخامت 6 ، 8 ، 10 ، 12 و 18 میلیمتر با کیفیت بسیار مناسب


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1000 متر مربع
توقف تولید و فروش
صنایع سیمان شهرکرد
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
سیمان خزر
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بین المللی ساروج بوشهر
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
سیمان خزر
حداقل سفارش  1000 متر مربع
توقف تولید و فروش
صنایع سیمان شهرکرد
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
سیمان خزر
حداقل سفارش  1000 متر مربع
توقف تولید و فروش
صنایع سیمان شهرکرد
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بین المللی ساروج بوشهر
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
سپید گچ ساوه
حداقل سفارش  1000 متر مربع
توقف تولید و فروش
صنایع سیمان شهرکرد
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
سیمان خزر
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
سیمان خزر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...