واتر استاپ پی وی سی ABA WATERSTOP

دسته بندی محصول:  واتر استاپ (آب بند)

توقف تولید و فروش

واتر استاپ پی وی سی واتر استاپ پی وی سی با هدف جلوگیری از نشت و عبور آب از درزهای اجرایی، انبساطی و مقاطع قطع بتن ریزی طراحی شده

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,200 - 4,100 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
55,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000 - 6,500 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
50,000 - 160,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
54,000 - 91,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شیمیایی بتن پلاست
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1
1,100 - 6,100 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
40,000 - 440,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,350 - 6,100 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000 - 3,500 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
مبتکران پاک فن
حداقل سفارش  1
61,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
75,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
مبتکران پاک فن
حداقل سفارش  1
46,000 - 91,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیکاپاک
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  1
75,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...