واتر استاپ پی وی سی ABA WATERSTOP

دسته بندی محصول:  واتر استاپ (آب بند)

توقف تولید و فروش

واتر استاپ پی وی سی واتر استاپ پی وی سی با هدف جلوگیری از نشت و عبور آب از درزهای اجرایی، انبساطی و مقاطع قطع بتن ریزی طراحی شده

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  1
51,000 - 155,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000 - 3,500 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,100 - 6,100 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
75,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
75,000 - 91,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
شیمیایی بتن پلاست
حداقل سفارش  1
1,200 - 21,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000 - 3,500 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1
1,000 - 6,500 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,200 - 4,100 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
46,000 - 91,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
55,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
200,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
30,000 - 130,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
210,000 - 550,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
61,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
75,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  20
60,000 تومان
فناوری های نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...