نوار تفلون قرمز D.N

دسته بندی محصول:  سایر مواد عایق بندی آب

قیمت:   1,000 - 100,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
نوار تفلون قرمز D.N ، نوار تفلون 10 متری عایق و آب بند دی ان ارائه توسط گروه صنعتی دی.ان

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
1,100 - 66,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  16 عدد
39,500 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  20 عدد
90,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 عدد
120,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 عدد
90,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 عدد
7,500 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  20 عدد
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  50 عدد
15,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 عدد
11,500 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
6,500 - 615,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  20 عدد
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 عدد
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  20 عدد
140,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 62,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
90,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,000 - 50,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...