نوار آپارات ( نوار عایق) جهت اتصال دو کابل

Aparat tape

دسته بندی محصول:  سایر مواد عایق بندی آب

توقف تولید و فروش

نوار آپارات (نوار عایق) جهت اتصال دو کابل به یکدیگر در زیر آب، مقاوم در برابر سایش و فرسودگی، مقاوم در برابر گرما

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,100 - 60,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  20
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
10,000 - 1,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
85,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  10
11,000 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  1
1,000 - 100,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  20
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
20,000 - 200,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
1,000 - 100,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  20
22,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
1,000 - 60,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  10
80,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10
85,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  20
90,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
700,000 - 1,500,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
120,000 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  20
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
6,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...