نرم افزار داخلی ذخیره سازهای نسل چهارم HPE MSA 2042

HPE MSA 2040 Performance Automated Tiering Software

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مرتبط با کامپیوتر

توقف تولید و فروش

نرم افزار داخلی ذخیره سازه محصولی است که اطلاعات داخل سرور را در آن ذخیره می شود ذخیره سازی اطلاعات درون دستگاه تحت شبکه است. این محصول رو با بهترین کیفیت از دفتر فنی و مهندسی نیکسان رایانه خرید کنید.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 واحد
500,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 واحد
500,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
رایان سیستم ایرسا
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 واحد
500,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 واحد
500,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1 واحد
500,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1 واحد
0 تومان
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
فرانت
حداقل سفارش  1 واحد
500,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
ژوبین
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
فرانت
حداقل سفارش  1 واحد
500,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
رایان سیستم ایرسا
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
کاکتوس کامپیوتر
حداقل سفارش  1 واحد
3,000,000 تومان
کنز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
8,280,000 تومان
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 واحد
460,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...