میکسر آزمایشگاهی یا همزن و همگن ساز آزمایشگاهی محلول

Laboratory mixer, Laboratory blender

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   4,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
همزن های مکانیکی یکی از تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه هاست که متشکل از چند جز شامل موتور و پایه و درایورهای تیغه ای از جنس استیل جهت غوطه وری در محلول میباشند .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
60,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
19,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
882,000 - 2,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
290 - 100,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
134,370 - 2,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,988,520 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
306,900 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,988,520 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
440,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
345,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
357,300 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل


در حال ارسال اطلاعات...