میکروسکوپ تک چشمی نوری

دسته بندی محصول:  میکروسکوپ ها

قیمت:   1,000 - 2,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
بزودی
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
میکروسکوپ تک چشمی نوری ، زاویه چشمی 45 درجه قابلیت چرخش تا 360 درجه لنز چشمی : 10x لنز شیئی :4x , 10x , 40x

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
140,000,000 - 170,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000,000 - 250,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
90,000,000 - 140,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
80,000,000 - 140,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
270,000,000 - 320,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 - 35,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
34,000,000 - 67,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 24,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
170,000,000 - 180,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
22,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
11,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
26,750,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,200,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,800,000 - 26,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...