میل پرچم اهتزاز فلزی با قرقره و سیم بکسل دستی به ارتفاع 13 و 14 متری

دسته بندی محصول:  سایر محصولات آهن

توقف تولید و فروش

میل پرچم اهتزاز فلزی با قرقره و سیم بکسل دستی به ارتفاع 13 و 14 متری ،میله و تیر پرچم های محیطی گالوانیزه و لوله ای ، کاربرد در معابر و بزرگراه و سر پل ها به ارتفاع سیزده و چهارده متری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
15,300 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,250 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
16,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 5,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,800 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  100 عدد
13,000 - 19,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  100 عدد
15,000 - 17,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,300 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 8,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  2 عدد
120,000 - 600,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  150 عدد
6,500 - 7,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,750 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,850 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 4,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  150 عدد
6,850 - 10,900 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  149 عدد
8,000 - 10,000 تومان
پارس فولاد


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...