میله و پایه پرچم فلزی با قرقره و سیم بکسل دستی به طول 3 و 4 متری

دسته بندی محصول:  سایر محصولات آهن

توقف تولید و فروش

میله و پایه پرچم فلزی با قرقره و سیم بکسل دستی به طول 3 و 4 متری ، گالوانیزه و لوله ای ، کاربرد در خیابان و بزرگراه ها در ارتفاع سه و چهار متر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,480,000 - 8,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  20 عدد
18,000 - 25,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  100 عدد
33,000 - 38,500 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  100 عدد
22,000 - 30,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 - 2,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  100 عدد
33,000 - 35,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,750 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 - 400,000 تومان
پارس فولاد


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 - 1,450,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...