میله ، پایه پرچم گالوانیزه با قرقره و سیم بکسل دستی به طول 9 و 10 متر

دسته بندی محصول:  سایر محصولات آهن

توقف تولید و فروش

میله ، پایه پرچم گالوانیزه با قرقره و سیم بکسل دستی به طول 9 و 10 متر ، فلزی و لوله ای ، با پوشش رنگ ، کاربرد در خیابان ها و بزرگراهها و معابر به ارتفاع های نه و ذه متری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  500 عدد
1,480,000 - 1,500,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,300 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,750 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  150 عدد
17,000 - 22,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  2 عدد
120,000 - 600,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  10 عدد
52,500 - 55,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  150 عدد
6,850 - 10,900 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
16,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,250 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
14,850 تومان
فولاد اکسین اتحاد


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...