مولد برق خورشیدی تامین برق دکل های مخابراتی

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

توقف تولید و فروش

مولد برق خورشیدی تامین برق دکل های مخابراتی با قابلیت حمل و نصب آسان جهت مناطق صعب العبور دارای یکسال گارانتی و پانزده سال خدمات پس از فروش و استفاده از باکیفیت ترین تجهیزات موجود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
34,560 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,183,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
330,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,040,400 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
280,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
154,828 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,471,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,334,900 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,334,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 300,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,112,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,608,200 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,402,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,152,500 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,833,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,570,400 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,844,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 200,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
197,337 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,085,800 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...