مولتی پارامتر کنترلر کمپانی Consort bvba بلژیک مدل R3630

دسته بندی محصول:  سایر ابزار آلات اندازه گیری و سنجش

قیمت:   1,000 - 2,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
بزودی
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
Measurement Channels 2 Temperature Channels 2 Controls 2 Solid State Relays 4

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
65,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
11,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 - 41,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000,000 - 1,500,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
2,900,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
980,000,000 - 1,200,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 - 35,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000,000 - 350,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 - 38,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
280,000,000 - 350,000,000 تومان
پارس طب نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
22,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...