مولتی پارامتر کمپانی Consort bvba بلژیک مدل C5010-C5020

دسته بندی محصول:  سایر ابزار آلات اندازه گیری و سنجش

قیمت:   1,000 - 2,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
بزودی
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
مولتی پارامتر کمپانی دارای کانال اندازه گیری پی اچ و مولتی ولت دارای کانال اندازه گیری برای EC/TDS/SAL/DO دارای کانال اندازه گیری دما اندازه گیری پی اچ از 0 الی 14


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
47,000,000 - 57,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 - 38,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
5,600,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 - 41,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
11,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000,000 - 400,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
190,000,000 - 220,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
90,000,000 - 110,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000,000 - 140,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
22,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...