مولتی پارامتر ساخت کمپانی Consort bvba بلژیک مدل C5010-C5020

دسته بندی محصول:  سایر ابزار آلات اندازه گیری و سنجش

قیمت:   1,000 - 2,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
بزودی
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
مولتی پارامتر کمپانی دارای کانال اندازه گیری پی اچ و مولتی ولت دارای کانال اندازه گیری برای EC/TDS/SAL/DO دارای کانال اندازه گیری دما اندازه گیری پی اچ از 0 الی 14


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
350,000,000 - 380,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
90,000,000 - 110,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 - 38,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
11,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
2,900,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
400,000,000 - 500,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000,000 - 400,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 - 170,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
130,000,000 - 150,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
240,000,000 - 300,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 - 41,000,000 تومان
پارس طب نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
22,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...