منگنه کوب نووا (NOVA)

دسته بندی محصول:  سایر ابزار های دستی

توقف تولید و فروش

منگنه کوب نووا (NOVA) مناسب برای کارهای سنگین به مدت زمان طولانی با بدنه تمام استیل ضد زنگ سخت کاری شده و حرارت داده شده به روش ویژه نووا و دارای قدرت بسیار بالا و آبکاری شده الکتروپلیت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
1,800,000 - 1,900,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
7,500,000 - 8,500,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
2,200,000 - 2,300,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
400,000 - 470,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کارتن
14,800,000 - 15,800,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
13,700,000 - 14,800,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
11,500,000 - 12,000,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
5,800,000 - 6,000,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
21,500,000 - 23,500,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
19,000,000 - 19,800,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
9,000,000 - 12,000,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
9,000,000 - 9,900,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
17,500,000 - 18,800,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
1,880,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
39,000,000 - 41,000,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
380,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
29,000,000 - 30,000,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
2,900,000 - 3,100,000 تومان
ابزار تاسیسات


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...