منگنه کوب نووا (NOVA)

دسته بندی محصول:  سایر ابزار های دستی

توقف تولید و فروش

منگنه کوب نووا (NOVA) مناسب برای کارهای سنگین به مدت زمان طولانی با بدنه تمام استیل ضد زنگ سخت کاری شده و حرارت داده شده به روش ویژه نووا و دارای قدرت بسیار بالا و آبکاری شده الکتروپلیت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
750,000 - 950,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
28,100,000 - 29,500,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
3,200,000 - 36,000,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
7,800,000 - 8,300,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
3,500,000 - 3,800,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
2,150,000 - 2,550,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  10 کارتن
550 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 کارتن
30,000 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 کارتن
4,008,000 - 8,200,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
138,000 - 180,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
4,410,000 - 4,800,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
4,450,000 - 13,000,001 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
1,230,000 - 1,330,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
1,800,000 - 2,300,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
4,100,000 - 4,400,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
2,200,000 - 2,400,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
10,100,000 - 10,500,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
110,000 - 190,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
40,000 - 50,000 تومان
ابزار تاسیسات


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
460,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
65,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
510,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
380,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...