منگنه کوب نووا (NOVA)

دسته بندی محصول:  سایر ابزار های دستی

توقف تولید و فروش

منگنه کوب نووا (NOVA) مناسب برای کارهای سنگین به مدت زمان طولانی با بدنه تمام استیل ضد زنگ سخت کاری شده و حرارت داده شده به روش ویژه نووا و دارای قدرت بسیار بالا و آبکاری شده الکتروپلیت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
28,000,000 - 29,000,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کارتن
7,700,000 - 8,800,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
21,500,000 - 23,500,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
4,500,000 - 4,700,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
10,500,000 - 11,000,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کارتن
14,500,000 - 16,000,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
2,200,000 - 2,300,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
41,000,000 - 46,000,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
1,500,000 - 2,000,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
10,500,000 - 11,000,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ابزار تاسیسات


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...