منهول پلی اتیلنی گذر مستقیم

دسته بندی محصول:  سایر محصولات پلاستیکی

توقف تولید و فروش

این منهولها برای استفاده در نقاط عطف لوله که دارای چندین اتصال ورودی و خروجی می باشد طراحی گردیده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,100 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10
34,500 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1
2,000 - 20,000 تومان
کارخانه پلاستون ایران
حداقل سفارش  1
1,800 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
80 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  10
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  10
82,000 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  1
10,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  10
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1
1,450 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
3,200 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1
2,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1
45 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  1
1,200 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
1,450 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
400 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...