منبع تغذیه 60 وات مدل ABB CP-D 24/2.5

دسته بندی محصول:  منبع تغذیه سوئیچینگ

توقف تولید و فروش

منبع تغذیه 60 وات مدل ABB CP-D 24/2.5 قابلیت 24V DC - خروجی 60W - Output adjustable between 24-28 V- ZVS technology

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
172,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
1,097,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
4,118,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
1,080,000 تومان
فروشگاه اینترنتی آی سی اس شاپ
حداقل سفارش  1 قطعه
7,260,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
611,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
864,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
351,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
284,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
229,000 تومان
فروشگاه اینترنتی آی سی اس شاپ
حداقل سفارش  1 قطعه
3,011,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
فروشگاه اینترنتی آی سی اس شاپ
حداقل سفارش  1 قطعه
253,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
900,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
466,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
855,000 تومان
فروشگاه اینترنتی آی سی اس شاپ
حداقل سفارش  1 قطعه
456,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
585,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
585,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
2,029,000 تومان
فروشگاه اینترنتی آی سی اس شاپ


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...